17 maart 20
leestijd:
minuten

Corona update

Wij stellen de gezondheid en veiligheid van onze relaties en medewerkers voorop! Daarom volgen wij het advies van het RIVM op en passen deze toe. Onze kantoormedewerkers zullen de komende tijd zoveel mogelijk van uit huis werken. Afspraken zullen waar mogelijk worden omgezet.

Wij blijven per email en telefonisch bereikbaar en proberen de hinder voor alle betrokken partijen zoveel mogelijk te beperken. Met behulp van uw medewerking en begrip, zijn wij samen in staat om deze bijzondere situatie verantwoord door te komen.

Heb je vragen of kunnen we wat anders voor je betekenen? Neem dan contact op met ons via het algemene nummer:
033 – 25 33 560 (of via 06 – 83 23 0550 buiten kantoortijden). Laten we goed voor elkaar zorgen waar dat kan!

Onderstaand vind je de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.

Beste collega’s,

 

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van het corona virus willen wij jullie graag extra informeren. Wij willen jullie er graag op wijzen dat Hygiëne van groot belang is en dat dit kan helpen bij het voorkomen van het verder verspreiden van het virus. Graag rekening houden met het volgende:

 

–             Was regelmatig jouw handen of gebruik desinfecterende gel

–             Hoest en nies in de binnenzijde van je onderarm in plaats van in je handen

–             Gebruik papieren zakdoeken in plaats van katoen

–             Vermijd contact met je handen aan je gezicht

 

Mocht je meer informatie willen of je zorgen maken kun je te allen tijde contact opnemen met ons via het algemene nummer: 033-253 5 360 (of via 06-83 2 30 550 buiten kantoortijden).

Medewerkers met griepverschijnselen, koorts (verhoging) en/of direct contact met een corona besmetting of degene die getest wordt op corona. Blijf thuis en neem direct contact op met ons hoofdkantoor, 033-253 35 60 indien niet bereikbaar dan 06-83 23 05 50

In overleg,  wordt afgesproken in welke vorm of wanneer je jouw werkzaamheden gaat voortzetten/hervatten.

 

Dear colleagues,

 

Given the current developments regarding the corona virus, we would like to give you some more information. We would like to point out that hygiene is of great importance and that this can help prevent the virus from spreading further. Please bear in mind the following:

– Wash your hands regularly or use disinfectant gel

– Cough and sneeze in the inside of your elbow instead of in your hands

– Use paper handkerchiefs instead of cotton

– Avoid touching your face with your hands.

 

If you want more information or you are concerned, you can always contact us at the general number: 033-253 5 360 (or via 06-83 2 30 550 outside office hours).

Employees with flu symptoms, (growing) fever and / or direct contact with an infected person or with someone that is being tested for corona, stay at home and contact our head office immediately at 033-253 35 60,  if not reachable then 06-83 23 05 50.

In consultation, we will agree in what form or when you will continue / resume your work.

 

 

Liebe Kollegen und Kolleginnen,

 

aus gegebenem Anlass und der Entwicklung bezüglich des Coronavirus, wollen wir Ihnen weitere Informationen an die Hand geben. Wir weisen darauf hin das vor allem Hygiene eine wichtige Rolle spielt und diese hilft, dass der Virus sich nicht weiter verbreitet. Bitte behalten Sie stets folgende Punkte im Hinterkopf:

– Waschen Sie sich regelmäßig die Hände oder benutzen Sie Deinfektionsmittel

– Husten und nießen Sie in Ihren Ellenbogen und nicht in die Hände

– Benutzen Sie Papierhandtücher und Papiertaschentücher anstatt von Stofftüchern

– Vermeiden Sie es sich ins Gesicht zu fassen

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder sich Sorgen um den Virus machen, können Sie uns unter unserer Rufnummer +31 33 253 35 60 (oder unter +31 683 230 550 außerhalb der Geschäftszeiten) erreichen.

Mitarbeiter mit Grippesympthomen, (wachsendes) Fieber oder direkten Kontakt mit einer infizierten Person oder jemanden der, auf dem Coronavirus getestet wird/wurde, bleiben Sie bitte Zuhause und rufen Sie unsere Zentrale sofort unter der Rufnummer +31 33 253 35 60 an, falls diese nicht erreichbar ist, dann bitte hier anrufen: +31 683 230550. Nach Absprache, werden wir bestätigen in welcher Form oder wann Sie weiter arbeiten können.

 

Dragi colegi,

 

Având în vedere evoluțiile actuale în ceea ce privește virusul corona, am dori să vă oferim câteva informații suplimentare. Vrem să subliniem faptul că igiena are o importanță deosebită și că acest lucru poate contribui la prevenirea răspândirii virusului în continuare.
Vă rugăm să țineți cont de următoarele aspecte:

  • Spălați-vă pe mâini cât mai des posibil sau folosiți gel dezinfectant
  • Tușiți sau strănutați in interiorul antebrațului, nu in mâini
  • Folosiți servețele de hârtie in locul batistelor de bumbac
  • Evitați sa vă atingeți fața cu mâinile.

Dacă vă faceți griji sau doriți mai multe informații, ne puteți contacta oricând la numărul nostru de telefon: 033-25 33 560 (sau la 06-83 23 0550 înafara programului de lucru).

Dacă aveți simptome de gripă, febră (în creștere) si/sau contact cu o persoană infectată sau testată pentru virusul COVID – 19, rămâneți acasă și luați imediat legătura cu noi la 033-25 33 560 sau la 06-83 23 0550, înafara orelor de program. Ne vom consulta și vom conveni în ce formă sau când veți continua / relua activitatea 

 

Meer informatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een webpagina opgezet met vragen en antwoorden over het coronavirus. Kijk hiervoor op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland. Mocht het virus zich verder verspreiden, dan zullen we als organisatie kijken of we verdergaande maatregelen treffen. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.

 

More information

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has set up a webpage with questions and answers about the corona virus. For that use the link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

If the virus spreads further, we as an organization will see if we can take further measures. Of course we will keep you informed.

 

Mai multe informații

Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu (RIVM) a creat o pagină web cu întrebări și răspunsuri legate de coronavirus. Le puteti găsi accesând linkul: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

Dacă virusul se va extinde în continuare, noi ca organizație vom vedea dacă vom lua măsuri suplimentare. Bineînțeles, vă vom ține la curent asupra acestui lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze blog delen?