08 december 20
leestijd:
minuten

Verhoging minimumloon

Per 1 januari 2021 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen wordt dan: € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,76 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Correctie uurloon
De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, moet u ervoor zorgen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Op grond van artikel 17 lid 4 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 lid 4 (cao-beloning allocatiegroep) moet u ook een correctie toepassen als het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon.

Bron: ABU

Deze blog delen?