16 september 16
leestijd:
minuten

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De WBP verbiedt het maken van kopieën van ID-bewijzen van werknemers van onderaannemers.

Omdat de Wet Ketenaanpsrakelijkheid wel vereist dat er gegevens genoteerd worden van werknemers van ondernemers op sanctie van een boete, werden er door (hoofd)aannemers, voor het gemak wel kopieën gemaakt van hun ID-bewijzen.

Sinds 1 januari 2016 is het boetebeleid op grond van de WBP gewijzigd. De boete op het onterecht vragen naar of het verstrekken van een kopie van een ID-bewijs kan oplopen tot € 810.000,- of 10% van de jaaromzet. Daarom adviseert Bouwend Nederland nu om géén kopieën van ID-bewijzen te maken als daar geen wettelijke verplichting voor is (bijv. in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen of voor eigen werknemers).

Hoofdregel

Uitgangspunt van de Wet bescherming persoonsgegevens is het beperken van het gebruik of het verzamelen en dergelijke van persoonsgegevens. Meestal is het genoeg als mensen hun identiteitsbewijs, zoals hun paspoort of identiteitskaart, laten zien. Dit wordt ook wel ‘legitimeren’of ‘identificeren’ genoemd.

  • Gegevens van het ID-bewijs overnemen (niet kopiëren of scannen) is in bepaalde gevallen toegestaan. U kunt hierbij denken aan toegangscontroles en/of bezoekregistratie. Hierbij is toegestaan om een beperkt aantal gegevens vast te leggen, zoals de naam van de persoon die het terrein/gebouw wil betreden.
  • Overschrijven mag: de aannemer of inlener die iemand inleent, moet bij de Belastingdienst de identiteit van de werknemer kunnen aantonen. Daartoe moet de inlener het originele identiteitsbewijs controleren (zonder te kopiëren of scannen). Vervolgens moet hij hiervan een aantal persoonsgegevens overschrijven, waaronder het BSN, NAW-gegevens en geboortedatum. Let op: de uitlener mag het BSN van zijn werknemer niet verstrekken aan de aannemer of inlener.
  • Boete bij illegale kopieën in uw administratie: u kunt per illegale kopie een boete van maximaal € € 810.000,- krijgen.

Uitzonderingen

Er is één uitzondering op de hoofdregel die hierboven is uitgelegd, te weten inleenkrachten buiten de EER-zone:als een ingeleende werknemer niet de nationaliteit bezit van één van de landen van de Europese Economische Regio (EER) is de inlener op grond van de Wet arbeid vreemdelingen verplicht een kopie van het identiteitsbewijs op te nemen in zijn administratie.

Wat betekent dit voor u?

Huurt u een onderaannemer in, dan

  • Mag u geen kopie van het ID-bewijs van de werknemers van een onderaannemer vragen of maken;
  • Mag u niet van de onderaannemer vragen of hij de BSN op de mandagenstaten vermeld;
  • Mag u wél de identiteit controleren van de werknemers van de onderaannemer die bij u op de bouwplaats werken;
  • Mag u wél de persoonsgegevens van de werknemers van de onderaannemer overschrijven.

Bent u onderaannemer, dan

  • Mag u geen kopie van het ID-bewijs of andere persoonsgegevens van uw eigen werknemers verstrekken aan uw opdrachtgever;
  • Mag u geen BSN noteren op de mandagenstaten;
  • Mag u wel tegen uw werknemers zeggen dat zij zich moeten kunnen identificeren op de bouwplaats waar zij werken en dat de opdrachtgever gegevens mag overnemen van hun ID-bewijzen.

Meer info : http://www.bouwendnederland.nl/praktijkinformatie/kopieren-idbewijzen-werknemers-onderaannemers
Bron : Bouwend Nederland

Deze blog delen?